ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Všechny předměty

Dle fakult

Dle zaměření

 

 

Předměty dle fakult

Filozofická fakulta (FF) »
Pedagogická fakulta (PdF) »
Ekonomicko-správní fakulta (ESF) »
Fakulta sociálních studií (FSS) »
Lékařská fakulta (LF) »
Fakulta sportovních studií (FSpS) »
Fakulta informatiky (FI) »

 

FF

název předmětu kód fakulta období vyučování
Jazyková kultura VIKBB19  FF podzim 2009
Kreativní workshop VIKBB24  FF jaro 2010
Osobnostní průprava ve skupině PB22PB32  FF jaro 2010
Prezentace odborného textu v PowerPointu CJBB100  FF podzim 2009
Prezentace v PowerPointu CJBB100  FF jaro 2010
Prezentační dovednosti CJBB131  FF podzim 2009
Psychohygiena UZPGJ51B90  FF podzim 2009
Psychohygiena UZPG51B90  FF podzim 2009
Psychohygiena PG51B90  FF podzim 2009
Psychohygiena PB32PB48  FF podzim 2009
Psychologie práce a organizace I PSA_026  FF jaro 2010
Rétorika RJ_42  FF jaro 2010
Rétorika RJ_42  FF podzim 2009
Rétorika CJBB38  FF jaro 2010
Rétorika PG12B26  FF jaro 2010
Řízení lidských zdrojů PAN102  FF jaro 2010
Řízení organizací VIKBA22  FF podzim 2009
Sebezkušenostní výcvik PGVCH07  FF podzim 2009
Seminář kreativního autobiografického psaní AJ23003  FF podzim 2009
Seminář kreativního autobiografického psaní AJ13003  FF podzim 2009
Sociálně osobnostní výcvik PGVCH05  FF podzim 2009
Techniky osobnostně sociálního výcviku VIKBB07  FF podzim 2009
Trénink týmové spolupráce a sociálních dovedností VIKBB08  FF jaro 2010
Tvůrčí psaní CJBD25  FF jaro 2010
Tvůrčí psaní a vědecká práce GP3MP_TPVP  FF podzim 2009
Tvůrčí psaní pro magisterské studium učitelské UZCJA070  FF podzim 2009
Vedení lidí PGSM02  FF podzim 2009
Výcvik komunikace zaměřený na techniky asertivity PB32JB73  FF jaro 2010

nahoru »

PdF

název předmětu kód  fakulta podzim/jaro
Jazyková kultura a komunikativní dovednosti MSBP_JKKD  PdF jaro 2010
Komunikační dovednosti ZS1BK_KD  PdF podzim 2009
Hra v životě dítěte 2 (výtvarná hra a tvořivost) MSBP_VHT  PdF podzim 2009
Komunikační dovednosti ZS1BP_KD  PdF podzim 2009
Komunikativní dovednosti II SZ7BP_KOM2  PdF podzim 2009
Komunikativní dovednosti III SZ7BP_KOM3  PdF podzim 2009
Praktická psychohygiena SV4MP_PPHG PdF podzim 2009
Psychohygiena SC4MK_PsHg  PdF podzim 2009
Psychohygiena SV4MP_PSHG  PdF podzim 2009
Psychohygiena ZS1BK_PsHG  PdF jaro 2010
Psychohygiena ZS1BP_PsHG  PdF jaro 2010
Psychohygiena a psychologie zdraví RV2BP_4PZ  PdF jaro 2010
Rétorika CJ2RC_JRe  PdF podzim 2009
Rétorika CS2RC_JRe  PdF podzim 2009
Rétorika 1 CJ2MP_JRe1  PdF podzim 2009
Rétorika 2 CJ2MP_JRe2  PdF jaro 2010
Technika mluveného projevu Pd1BP_TMP  PdF podzim 2009
Výchova k argumentaci OV2MP_VA  PdF podzim 2009
Výtvarná hra a tvořivost VV1ZK_VHT1  PdF podzim 2009

nahoru »

ESF

název předmětu kód fakulta podzim/jaro
Advanced Human Resources Management MPH_AHRM  ESF podzim 2009
Inovační procesy MPR_IPRO  ESF jaro 2010
Inovační procesy MKR_IPRO  ESF jaro 2010
Manažerský koučink MPH_MAKO  ESF podzim 2009
Presentation Skills MPJ_PJPS  ESF podzim 2009
Rétorika a společenský protokol MPH_RESP  ESF jaro 2010
Rétorika a společenský protokol MPH_RESP  ESF podzim 2009
Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností MKV_RKMD  ESF jaro 2010
Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností MPV_RKMD  ESF jaro 2010
Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností MPH_RSMD  ESF podzim 2009
Rozvoj sociokulturních a manžerských dovedností MKH_RSMD  ESF jaro 2010
Řízení lidských zdrojů MKH_RLIZ  ESF podzim 2009
Řízení lidských zdrojů MPH_RLIZ  ESF jaro 2010

nahoru »

FSS

název předmětu kód   fakulta období vyučování
Communication and presentation skills PSY220  FSS podzim 2009
Rétorika - základy dramatického a rozhlasového projevu ZUR213  FSS jaro 2010
Řešení konfliktů PSY201  FSS jaro 2010
Tvořivost a inovace PSY492  FSS jaro 2010
Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty) ZUR270  FSS jaro 2010
Základy psychologie tvořivosti PSY155  FSS jaro 2010

nahoru »

LF

název předmětu kód fakulta období vyučování
Psychologie práce a organizace MPPR091  LF podzim 2009
Rétorika. Kultura mezilidské komunikace. DSREz01  LF podzim 2009

nahoru »

FSpS

název předmětu kód  fakulta období vyučování
Kultura projevu bk504  FSpS jaro 2010
Motivace a výkon nk935  FSpS jaro 2010
Motivace a výkon np935  FSpS jaro 2010
Řízení lidských zdrojů nk403r  FSpS podzim 2009
Teamové dovednosti bk503  FSpS jaro 2010
Teamové dovednosti bp503  FSpS jaro 2010

nahoru »

FI

název předmětu kód fakulta období vyučování
Communication and Soft Skills  PV206 FI podzim 2009
Person Centered Communication  PV209 FI jaro 2009

nahoru »