ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Všechna literatura

Dle zaměření

 

 

 

 

 

Všechna literatura

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z


citace předměty
ALLHOFF, Dieter-W., ALLHOFF, Waltraud. Rétorika a komunikace. 14. vyd. Praha : Grada, 2008. 198 s. ISBN 9788024722832. RJ_42 Rétorika
Aristotelés. Rétorika : nauka o řečnictví a slohu. 1. vyd. Praha : Jan Laichter, 1948. 321 s.  OV2MP_VA Výchova k argumentaci, RJ_42 Rétorika
ARMSTRONG, Michael. Personální management. 1. vyd. Praha : Grada, 1999. 963 s. ISBN 8071696161. MPPR091 Psychologie práce a organizace
ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha : Grada : 2007. 789 s. ISBN 9788024714073. PSA_026 Psychologie práce a organizace I, MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů, nk403r Řízení lidských zdrojů
ARONSON, Elliot, WILSON, Timothy D., AKERT, Robin M. Social psychology. 3rd ed. New York : Longman, c1999. 633 s. ISBN 0-321-02435-4. PSY220 Communication and presentation skills
BAKALÁŘ, Eduard. Nové psychohry : společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. 223 s. ISBN 8071782351. VIKBB07 Techniky osobnostně sociálního výcviku
BAKALÁŘ, Eduard. Psychohry : moderní společenské hry s psychologickou tematikou. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1989. 292 s. ISBN 8020400796. VIKBB07 Techniky osobnostně sociálního výcviku
BARTKO, Daniel. Moderní psychohygiena. 2. dopln. vyd. Praha : Panorama, 1980. 467 s.  SC4MK_PsHg Psychohygiena
BEDRNOVÁ, Eva. Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery. 1. vyd. Praha : Fortuna, 1999. 157 s. ISBN 8071686816. ZS1BK_PsHG Psychohygiena, RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví, ZS1BP_PsHG Psychohygiena
BĚLOHLÁVEK, František, KOŠŤAN, Pavol, ŠULEŘ, Oldřich. Management. 1. vyd. Brno : Computer Press, c2006. 724 s. ISBN 802510396X. VIKBA22 Řízení organizací
BĚLOHLÁVEK, František. Organizační chování : jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci.1. vyd. Olomouc : Rubico, 1996. 343 s. ISBN 8085839091. PSA_026 Psychologie práce a organizace I, PGSM02 Vedení lidí
BENDER, Peter Urs., HELLMAN, Eric. Niterný leadership : leadership from within. 1. vyd. Praha : Management Press, 2002. 219 s. ISBN 8072610694. PSY492 Tvořivost a inovace
BENNIS, Warren. Staří psi a nové triky, aneb, O tvořivosti a spolupráci. 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 175 s. ISBN 8072610457. PSY492 Tvořivost a inovace
BERÁNKOVÁ, Eva. Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2002. 106 s. ISBN 8072381822. UZCJA070 Tvůrčí psaní pro magisterské studium učitelské
BERNE, Eric. Games people play : the psychology of human relationships. London : Penguin Books, c1964. 173 s. ISBN 0-14-002768-8. PSY220 Communication and presentation skills
BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. 2. vyd. Praha : Dialog, 1992. 194 s. ISBN 808519452X.  UZCJA070 Tvůrčí psaní pro magisterské studium učitelské
BIRKENBIHL, Vera F. Piliny v hlavě? : návod k užívání mozku - od "majitelů mozku" k "uživatelům mozku". Hradec Králové : Svítání, 1996. 186 s. ISBN 8090178847. PSY492 Tvořivost a inovace
BISHOP, Sue. Jste asertivní?. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2000. 117 s. ISBN 8072263250. ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
BLAŽEK, Ladislav. Úvod do teorie řízení podniku. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 136 s. ISBN 8021020857. VIKBA22 Řízení organizací
BLAŽEK, Ladislav. Vývojové tendence podniků. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 98 s. ISBN 8021032138. VIKBA22 Řízení organizací
BLUMENFELD, Larry. Velká kniha relaxace : kalifornské techniky, které pomáhají zvládat nadměrný stres v životě. 1. vyd. Praha : Pragma, 1996. 184 s. ISBN 8072050621. SC4MK_PsHg Psychohygiena, SV4MP_PSHG Psychohygiena
BOENISCH, Ed. - HANEY, C. Michele. Stres : přehledné testy a návody, jak zvládat stres. 1. vyd. Brno : Books - Jota, 1998. 208 s. ISBN 8072420151. SV4MP_PSHG Psychohygiena
BONO, Edward de. Pravdu mám já, určitě ne ty. 1. vyd. Praha : Argo, 1998. 295 s. ISBN 8072030663. PSY492 Tvořivost a inovace
BONO, Edward de. Šest klobouků, aneb, Jak myslet. 1. vyd. Praha : Argo, 1997. 185 s. ISBN 8072031287. PSY492 Tvořivost a inovace, PSY155 Základy psychologie tvořivosti
BONO, Edward de. The use of lateral thinking. 1st pub. Harmondsworth : Penguin Books, 1972. 140 s. ISBN . PSY492 Tvořivost a inovace
BRHELOVÁ, Eva. Tvorba dramatického textu a její pedagogické aplikace. 1. vyd. Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2006. 285 s. ISBN 8086928179. CJBD25 Tvůrčí psaní, UZCJA070 Tvůrčí psaní pro magisterské studium učitelské
BROWN, Rupert. Group processes : dynamics within and between groups. Rupert Brown. 2nd ed. Malden : Blackwell Publishing, 2000. 417 s. ISBN 978-0-631-18496. PB22PB32 Osobnostní průprava ve skupině
BUDÍNSKÁ, Hana. Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát!. 1. vyd. Praha : IPOS-ARTAMA, 1992. 35 s. ISBN 8070680407. VV1ZK_VHT1 Výtvarná hra a tvořivost
BUCHTOVÁ, Božena, ŠMAJS, Josef, KULHAVÝ, Viktor. Rozvoj manažerských dovedností. I. část. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 74 s. ISBN 8021038586. MPH_RSMD Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností, MKH_RSMD Rozvoj sociokulturních a manžerských dovedností
BUCHTOVÁ, Božena. Cvičné texty z rétoriky. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 83 s. ISBN 8021037520. MPH_RESP Rétorika a společenský protokol, ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika. Božena Buchtová. Vyd. 1. Praha : Grada, 2006. 210 s. ISBN 802470868X. MPH_RESP Rétorika a společenský protokol, ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty), RJ_42 Rétorika
BUREŠ, Ivan, LOPUCHOVSKÁ, Vlasta A. Zlatá pravidla vyjednávání nejen v obchodě a podnikání. 2. vyd. Praha : Management Press, 2007. 129 s. ISBN 9788072611720. OV2MP_VA Výchova k argumentaci
BUZAN, Tony. Mentální mapování. 1. vyd. Praha : Portál, 2007. 165 s. ISBN 9788073672003. PSY155 Základy psychologie tvořivosti
BUZAN, Tony. Síla kreativní inteligence : 10 cest k pramenům vašich tvůrčích schopností. 1. vyd. Praha : Columbus, 2002. 126 s. ISBN 8072491318. VIKBB24 Kreativní workshop, PSY492 Tvořivost a inovace, PSY155 Základy psychologie tvořivosti
CANFIELD, Jack, SICCONE, Frank. Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. 380 s. ISBN 8071781940. ZS1BK_KD Komunikační dovednosti
CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. 3. vyd. Praha : Portál, 2000. 289 s. ISBN 8071784060. ZS1BK_KD Komunikační dovednosti, ZS1BP_KD Komunikační dovednosti, ZS1BP_KD Komunikační dovednosti, SZ7BP_KOM2 Komunikativní dovednosti II
CARNEGIE, Dale. Jak získávat přátele a působit na lidi. 9. vyd. Praha : Talpress, 1993. 262 s. ISBN 8085609126. UZPGJ51B90 Psychohygiena, UZPG51B90 Psychohygiena, PG51B90 Psychohygiena, PB32PB48 Psychohygiena
CLEESE, John. - SKYNNER, Robin. Život a jak v něm zůstat naživu. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 331 s. ISBN 8071782823. PB32PB48 Psychohygiena
CLEGG, Brian. Motivace. 1. vyd. Brno : CP Books, 2005. 115 s. ISBN 8025105504. nk935 Motivace a výkon
CLEGG, Brian., BIRCH, Paul. Teamwork. 2. vyd. Brno : CP Books, 2005. 97 s. ISBN 8025105466 VIKBB08 Trénink týmové spolupráce a sociálních dovedností
CMÍRALOVÁ, Jarmila. Učte se mluvit : o technice mluveného slova. Brno : Datel, 1992. ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
COAN, Richard W. Optimální osobnost a duševní zdraví : hrdina, umělec, mudrc nebo světec?. 1. vyd. Praha : Grada, 1999. 232 s. ISBN 8071696625. SC4MK_PsHg Psychohygiena, SV4MP_PSHG Psychohygiena
COBLENZER, Horst, MUHAR, Franz. Dech a hlas : návod k dobré mluvě. 1. vyd. Praha : Akademie múzických umění, 2001. 125 s. ISBN 8085883821. Pd1BP_TMP Technika mluveného projevu
CUNGI, Charly. Jak zvládat stres : metody a praktická cvičení.1. vyd. Praha : Portál, 2001. 205 s. ISBN 8071784656. SC4MK_PsHg Psychohygiena, SV4MP_PSHG Psychohygiena
ČECHOVÁ, Marie [et al.]. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha : ISV nakladatelství, 2003. 342 s. ISBN 8086642003. VIKBB19 Jazyková kultura, CJ2RC_JRe Rétorika, CS2RC_JRe Rétorika, CJ2MP_JRe1 Rétorika 1, CJ2MP_JRe2 Rétorika 2
ČECHOVÁ, Marie. Komunikační a slohová výchova. 1. vyd. Praha : ISV nakladatelství, 1998. 226 s. ISBN 8085866323. VIKBB19 Jazyková kultura
ČECHOVÁ, Marie., KRČMOVÁ, Marie., MINÁŘOVÁ, Eva. Současná stylistika. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 2008. 381 s. ISBN 9788071069614. MSBP_JKKD Jazyková kultura a komunikativní dovednosti
ČMEJRKOVÁ, Světla., DANEŠ, František., SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Voznice : LEDA, 1999. 255 s. ISBN 8085927691. GP3MP_TPVP Tvůrčí psaní a vědecká práce
DACEY, J. S., LENNON, K. H. Kreativita : souhra biologických, psychologických a sociálních faktorů. 1. vyd. Praha : Grada, 2000. 250 s. ISBN 8071699039. PSY492 Tvořivost a inovace, VV1ZK_VHT1 Výtvarná hra a tvořivost, PSY155 Základy psychologie tvořivosti
DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikac. 6. vyd. Praha : Grada, 2008. 502 s. ISBN 9788024720180. PSY201 Řešení konfliktů
DISMAN, Miloslav, KUBÁLEK, Vratislav. Dětský přednes a dramatický projev. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1968. Pd1BP_TMP Technika mluveného projevu
DRUCKER, Peter F. Postkapitalistická společnost.Praha : Management Press, 1993. 197 s. ISBN 8085603314. VIKBA22 Řízení organizací
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. GP3MP_TPVP Tvůrčí psaní a vědecká práce
Efektivní učení ve škole. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. 142 s. ISBN 8071785563. SZ7BP_KOM2 Komunikativní dovednosti II, SZ7BP_KOM3 Komunikativní dovednosti III
EGGERT, Max. Motivace. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. 102 s. ISBN 8073670100. nk935 Motivace a výkon
ETZIONI, Amitai. Morální dimenze ekonomiky.Praha : Victoria Publishing, 1995. 243 s. ISBN 808586519X. PSA_026 Psychologie práce a organizace I
FILIPEC, Josef [et al.]. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha : Academia, c2005. 647 s. ISBN 8020014462.  CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
FINK, Eugen. Bytí, pravda, svět : předběžné otázky k pojmu "fenomén". 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1996. 141 s.  VV1ZK_VHT1 Výtvarná hra a tvořivost
FINK, Eugen. Hra jako symbol světa. 1. vyd. Praha : Český spisovatel, 1993. 268 s. ISBN 8020204105. VV1ZK_VHT1 Výtvarná hra a tvořivost
FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. 2. vyd. Praha : Portál, 2004. 172 s. ISBN 8071789666. SZ7BP_KOM2 Komunikativní dovednosti II, SZ7BP_KOM3 Komunikativní dovednosti III
FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní : malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno : Paido, 2001. 164 s. ISBN 8085931990. CJBD25 Tvůrčí psaní, UZCJA070 Tvůrčí psaní pro magisterské studium učitelské
FIŠERA, Ivan. Tvůrčí potenciál podniku. Praha : Svoboda, 1990. ISBN 8020501444. CJBD25 Tvůrčí psaní, GP3MP_TPVP Tvůrčí psaní a vědecká práce
FORET, Miroslav. Komunikace s veřejností. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 206 s. ISBN 8021010347. ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
FRANKL, Viktor Emanuel. Člověk hledá smysl : úvod do logoterapie. 1. vyd. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1994. 86 s. ISBN 809016014X. PB32PB48 Psychohygiena
FRÝBA, Mirko. Umění žít šťastně : Buddhova Abhidhamma v praxi meditace a zvládání života. 1. vyd. Praha : Argo, 2003. 278 s. ISBN 8072034847. SV4MP_PPHG Praktická psychohygiena
GADAMER, Hans-Georg. Aktualita krásného : umění jako hra, symbol a slavnost. 1. vyd. Praha : Triáda, 2003. 86 s. ISBN 8086138488. VV1ZK_VHT1 Výtvarná hra a tvořivost
GENDLIN, Eugen T. Focusing : tělesné prožívání jako terapeutický zdroj. 1. vyd. Praha : Portál, 2003. 168 s. ISBN 8071787930. SV4MP_PPHG Praktická psychohygiena
GLEGG, Brian., BIRCH, Paul. Teamwork : budování týmu a zvedání jeho výkonu. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2002. 104 s. ISBN 8072266705. VIKBB08 Trénink týmové spolupráce a sociálních dovedností
GRÁC, Ján. Persuázia : ovplyvňovanie človeka človekom. 2. vyd. Martin : Osveta, 1988. 367 s. OV2MP_VA Výchova k argumentaci
GREPL, Miroslav [et al.] Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
HÁJEK, Karel. Práce s emocemi pro pomáhající profese : tělesně zakotvené prožívání. 2. vyd. Praha : Portál, 2007. 119 s. ISBN 9788073673468. SV4MP_PPHG Praktická psychohygiena
HAVLÍNOVÁ, Miluše [ et al.]. Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola.2., rozš. vyd. Praha : Portál, 2006. 311 s.. ISBN 8073670593. SC4MK_PsHg Psychohygiena
HAVRÁNEK, B. [et. al. ]. Slovník spisovného jazyka českého 1- 8. 2. vyd. Praha : Academia, 1989.   CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
HAYES, Nicky. Psychologie týmové práce : strategie efektivního vedení týmů. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. 189 s. ISBN 8071789836. PGSM02 Vedení lidí
HENNIG, Claudius. Antistresový program pro učitele : projevy, příčiny a způsoby překonání stresu z povolání. 1. vyd. Praha : Portál, 1996. 99 s. ISBN 8071780936. SC4MK_PsHg Psychohygiena, SV4MP_PSHG Psychohygiena
HERMOCHOVÁ, Soňa. Hry pro život : sociálně psychologické hry pro děti a mládež. 2. 2. vyd. Praha : Portál, 1995. 174 s. ISBN 8071780421. VIKBB07 Techniky osobnostně sociálního výcviku
HERMOCHOVÁ, Soňa. Metody aplikované sociální psychologie. II., Partnerské programy a partnerské hry. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1989. 171 s. VIKBB07 Techniky osobnostně sociálního výcviku
HERMOCHOVÁ, Soňa. Teambuilding. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 113 s. ISBN 8024711559. bk503 Teamové dovednosti, bp503 Teamové dovednosti
HERMOCHOVÁ, Soňa., NEUMAN, Jan. Hry do kapsy : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. 1. vyd. Praha : Portál, 2003. [96] s. ISBN 8071788759. (díly 1- 4) VIKBB07 Techniky osobnostně sociálního výcviku
HERMOCHOVÁ, Soňa., NEUMAN, Jan. Hry do kapsy : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. [96] s. ISBN 8071788759. (díly 5 - 6) VIKBB07 Techniky osobnostně sociálního výcviku
HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. 7., aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2008. 380 s. ISBN 9788024724232. CJBB100 Prezentace odborného textu v PowerPointu, Prezentace v PowerPointu CJBB100, ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
HLADKÝ, Aleš. Zdravotní aspekty zátěže a stresu.1. vyd. Praha : Karolinum, 1993. 173 s. ISBN 8070667842. SC4MK_PsHg Psychohygiena
HLAVSA, Jaroslav. Psychologické metody výchovy k tvořivosti. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 189 s.  PSY155 Základy psychologie tvořivosti
HLAVSA, Jaroslav. Psychologické základy teorie tvorby. Jaroslav Hlavsa. 1. vyd. Praha : Academia, 1985. 353 s. PSY155 Základy psychologie tvořivosti
HLAVSA, Zdeněk [et al.]. Pravidla českého pravopisu : školní vydání včetně Dodatku. 2. vyd. Praha : Fortuna, 1999. 383 s. ISBN 8071686794.  CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
HOFSTEDE, Geert. Kultury a organizace : software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha : Linde, 2007. 335 s. ISBN . PSA_026 Psychologie práce a organizace I
HOLÁ, Lenka. Mediace : způsob řešení mezilidských konfliktů. 1. vyd. Praha : Grada, 2003. 190 s. ISBN 8024704676. PSY201 Řešení konfliktů
HOLASOVÁ, Táňa. Umíte dobře mluvit?. Jinočany : H & H, 1992. ISBN 808546716X. CJ2RC_JRe Rétorika, ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty), CS2RC_JRe Rétorika
HOLMAN, Jaroslav. Moderní rétorika. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 197 s. RJ_42 Rétorika
HONEY, Peter. Tváří v tvář : průvodce úspěšnou komunikací. 1. vyd. Praha : Grada, 1997. 180 s. ISBN 8071694452. ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Kreativní management v praxi. Ivana Hospodářová. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 130 s. ISBN 9788024717371. VIKBB24 Kreativní workshop
HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Prezentační dovednosti. 2. upr. vyd. Praha : Kernberg Publishing, 2007. 172 s. ISBN 9788090396296. MKV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Veřejná prezentace od A do Z. 1. vyd. Praha : Expertis, 1997. 71 s. ISBN 8090244610. MKV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti.Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 69 s. ISBN 8071848891. SC4MK_PsHg Psychohygiena
HOWARD, Pierce J. Příručka pro uživatele mozku : praktické informace a návody pro každodenní život. 4. vyd. 4. Praha : Portál, 2005, c1998. 396 s. ISBN 8073670526. PSY492 Tvořivost a inovace
HRADSKÝ, Josef. PowerPoint 2003.1. vyd. Praha : Grada, c2004. 112 s. ISBN 8024709031. CJBB100 Prezentace odborného textu v PowerPointu, Prezentace v PowerPointu CJBB100
HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 126 s. ISBN 8024714582. MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů
HRONÍK, František. Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment centre. 1. vyd. Brno : Era vydavatelství, 2002. 370 s. ISBN 8086517209. MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů
HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 233 s. ISBN 9788024714578. MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů
HŘEBÍČEK, Vladimír. Řízení lidských zdrojů.1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 154 s. ISBN 9788021045378. MKH_RLIZ Řízení lidských zdrojů, MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů
HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. 1. vyd. Praha : Scientia, 1995. 74 s. ISBN 808582793X. CJBB38 Rétorika, VIKBB19 Jazyková kultura, PG12B26 Rétorika
HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava. Mluvený projev a přednes. 2. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 300 s.  MSBP_JKKD Jazyková kultura a komunikativní dovednosti
CHARVÁT, Josef. Život, adaptace a stress.3. vyd. Praha : Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1973. 153 s. UZPGJ51B90 Psychohygiena, UZPG51B90 Psychohygiena, PG51B90 Psychohygiena, PB32PB48 Psychohygiena
IVANCEVICH, John M., DONNELLY, James H., GIBSON, James L. Management : principles and functions. 4. ed. Homewood : BPI-IRWIN, 1989. 765 s. ISBN 025606671X. PSA_026 Psychologie práce a organizace I
JOHNSON, David W., JOHNSON, Frank P. Joining together : group theory and group skills. 9th ed. Boston : Pearson Education, c2006. 651 s. ISBN 0205453732. PV206 Communication and Soft Skills 
JOHNSON, Ray. Klíč k emocionální inteligenci : důvěřujte svému pocitu a najdete správné rozhodnutí, hra se symboly vám umožní kreativní řešení. 1. vyd. Praha : Ikar, 1998. 131 s. ISBN 8072023225. VIKBB24 Kreativní workshop
JUST, Vladimír. Slovník floskulí : malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy. 1. vyd. Praha : Academia, 2003. 216 s. ISBN 8020011536. ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 149 s. ISBN 8071784435. GP3MP_TPVP Tvůrčí psaní a vědecká práce
KARLÍK, Petr [et al.]. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 2002. 604 s. ISBN 807106484X. VIKBB19 Jazyková kultura, CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení a vyučování : teoretické a praktické problémy. 1. vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, c2001 179 s. ISBN 8024601923. ZS1BK_KD Komunikační dovednosti
KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. 1. vyd. Praha : Portál, 1997. 147 s. ISBN 8071781673. ZS1BP_KD Komunikační dovednosti
KASÍKOVÁ, Hana. Učime (se) spolupráci spoluprací. 1. vyd. Kladno : AISIS, 2005. 141 s. ISBN 8023946684. ZS1BP_KD Komunikační dovednosti
KATZENBACH, Jon R [et al.]. Harvard business review on teams that succeed.Boston : Harvard business school publishing corporation, c2004. 200 s. ISBN 159139502X. PV209 Person Centered Communication, PV206 Communication and Soft Skills 
KHAN-PANNI, Phillip. Mluvte k věci : [jak se rychle vyjádřit a být správně pochopen]. Brno : ERA, 2002. 129 s. ISBN 8086517233. ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
KIRST, Werner., DIEKMEYER, Ulrich. Trénink tvořivosti : hry a cvičení pro děti i dospělé. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. 125 s. ISBN 8071782270. PSY492 Tvořivost a inovace
KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 247 s. ISBN 9788024726526. RJ_42 Rétorika
KLARER, Mario. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 154 s. ISBN 9788024718088. MPJ_PJPS Presentation Skills
KLÍMOVÁ, Viktorie. Inovační procesy.1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 180 s. ISBN 8021041668. MPR_IPRO Inovační procesy MKR_IPRO Inovační procesy
KOHOUT, Jaroslav. Rétorika : umění mluvit a jednat s lidmi. 4. dopl. vyd. Praha : Management Press, 2002. 169 s. ISBN 8072610724. bk504 Kultura projevu, ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty), RJ_42 Rétorika
KOHOUTEK, Rudolf, ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Psychologie práce a řízení. 1. vyd. Brno : Cerm, 2000. 223 s. ISBN 8021415525. MPPR091 Psychologie práce a organizace, PGSM02 Vedení lidí
KOMÁRKOVÁ, Růžena, RYMEŠ, Milan, VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie trhu. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. 154 s. ISBN 8071696323. PSA_026 Psychologie práce a organizace I
KÖNIGOVÁ, Marie. Kreativní a systémové myšlení. Marie Königová. 1. vyd. Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1979. 128 s.  VIKBB24 Kreativní workshop
KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese.5. vyd. Praha : Portál, 2006. 147 s. ISBN 8073671816. SV4MP_PSHG Psychohygiena
KOPŘIVA, Pavel  [et al.]. Respektovat a být respektován. 2. vyd. Kroměříž : Spirála, 2006. 286 s. ISBN 8090187374. SZ7BP_KOM2 Komunikativní dovednosti II, SZ7BP_KOM3 Komunikativní dovednosti III
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky.4. rozš. a dopl. vyd. Praha : Management Press, 2007. 399 s. ISBN 9788072611683. MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů, PGSM02 Vedení lidí
KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. 2. přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. UZCJA070 Tvůrčí psaní pro magisterské studium učitelské
KOŽMÍN, Zdeněk. Tvořivý sloh : malé traktáty a malé scénáře. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995. 102 s. ISBN 8071870374. MSBP_JKKD Jazyková kultura a komunikativní dovednosti, UZCJA070 Tvůrčí psaní pro magisterské studium učitelské
KRATOCHVÍL, Stanislav. Jak žít s neurózou : [o neurotických poruchách a jejich zvládání].3. přeprac. vyd. Praha : Portál, 2000. 191 s. ISBN 8071784788. SC4MK_PsHg Psychohygiena
KRAUS, Jiří [et. al. ]. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. 1. vyd. Praha : Academia, c2005. 879 s. ISBN 8020013512.  CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 184 s. ISBN 8024608987. CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika, RJ_42 Rétorika
KRAUS, Jiří. Rétorika v dějinách jazykové komunikace.1. vyd. Praha : Academia, 1981. 231 s. CJ2MP_JRe1 Rétorika 1, CJ2MP_JRe2 Rétorika 2
KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře. 2. vyd. Praha : Academia, 1998. 182 s. ISBN 8020006591. CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika, ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
KRÜGER, Wolfgang. Vedení týmů : jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. 108 s. ISBN 8024707802. bk503 Teamové dovednosti, bp503 Teamové dovednosti
KŘIVOHLAVÝ, Jaro, MAREŠ, Jiří. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 8004218547. ZS1BP_KD Komunikační dovednosti
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Já a ty : pohled do "tajů" sociálně-psychologických studií dyadické interakce - co víme o setkání a o jednání člověka s člověkem. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1977. 234 s. UZPGJ51B90 Psychohygiena, UZPG51B90 Psychohygiena, PG51B90 Psychohygiena, PB32PB48 Psychohygiena
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení.1. vyd. Praha : Grada, 1998. 131 s. ISBN 8071695513. SC4MK_PsHg Psychohygiena
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat depresi. 2. rozš. vyd. Praha : Grada, 2003. 176 s. ISBN 8024705753. SV4MP_PSHG Psychohygiena
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres.Praha : Grada-Avicenum, c1994. 190 s. ISBN 8071691216. SV4MP_PSHG Psychohygiena
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Konflikty mezi lidmi. 2. vyd. Praha : Portál, 2008. 189 s. ISBN 9788073674076. PSY201 Řešení konfliktů, PB32PB48 Psychohygiena
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní psychologie : radost, naděje, odpouštění, smiřování, překonávání negativních emocí.1. vyd. Praha : Portál, 2004. 195 s. ISBN 807178835X. RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví, PB32PB48 Psychohygiena, ZS1BK_PsHG Psychohygiena, ZS1BP_PsHG Psychohygiena
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. 2. vyd. Praha : Portál, 2003. 279 s. ISBN 8071787744. SV4MP_PPHG Praktická psychohygiena, RV2BP_4PZ Psychohygiena a psychologie zdraví, SC4MK_PsHg Psychohygiena, SV4MP_PSHG Psychohygiena, ZS1BK_PsHG Psychohygiena, ZS1BP_PsHG Psychohygiena
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Tajemství úspěšného jednání. 1. vyd. Praha : Grada, 1995. 162 s. ISBN 8085623846. MKV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností, MPV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností, bk503 Teamové dovednosti, bp503 Teamové dovednosti
KŘÍŽ, Petr. Kdo jsem, jaký jsem : aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí. 1. vyd. Kladno : AISIS, 2005. 132 s. ISBN 8023946692. PB22PB32 Osobnostní průprava ve skupině
KUBÍKOVÁ, Věra. Osobnost učitele z hlediska psychologie zdraví. [s.l.], 2003. 83 s. Vedoucí diplomové práce Evžen Řehulka. SV4MP_PSHG Psychohygiena
LAIR, Sylvie. Trénink paměti : principy, metody a cvičení pro využití a rozvoj paměti. 2. vyd. Praha : Portál, 2008. 149 s. ISBN 9788073674861. CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
LANGER, Antonín. Úspěch veřejné promluvy : kapitoly z rétoriky.1. vyd. Praha : Fortuna, 1993. 103 s. ISBN 807168063X. ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
LEVIN, Peter. Successful teamwork! : for undergraduates and taught postgraduates working on group projects. 1st pub. Maidenhead : Open University Press, 2005. 128 s. ISBN 0335215785. VIKBB08 Trénink týmové spolupráce a sociálních dovedností
LEWIS, David. Tajná řeč těla. Praha : East Publishing, [1999]. 229 s. ISBN 8072190040. ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
LINHARTOVÁ, Věra. Praktická komunikace v medicíně : pro mediky, lékaře a ošetřující personál. 1. vyd. Praha : Grada, c2007. 152 s. ISBN 9788024717845. DSREz01 Rétorika. Kultura mezilidské komunikace.
LOKŠOVÁ, Irena, LOKŠA, Jozef. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. 1. vyd. Praha : Portál, 1999. 199 s. ISBN 807178205X. PSY155 Základy psychologie tvořivosti
LOKŠOVÁ, Irena, LOKŠA, Jozef. Tvořivé vyučování. 1. vyd. Praha : Grada, 2003. 208 s. ISBN 8024703742. PSY155 Základy psychologie tvořivosti
LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 2. vyd., aktualiz. a rozš. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci 2004. 202 s. ISBN 8024407965. MSBP_JKKD Jazyková kultura a komunikativní dovednosti, CJ2RC_JRe Rétorika, CS2RC_JRe Rétorika, CJ2MP_JRe1 Rétorika 1
LUKÁŠOVÁ, Růžena. Komunikace ve správních činnostech ÚSC.1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 46 s. ISBN 8021039485. MKV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností, MPV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
LUKÁŠOVÁ, Růžena., NOVÝ, Ivan. Organizační kultura : od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. 174 s. ISBN 8024706482. PSA_026 Psychologie práce a organizace I, PSY492 Tvořivost a inovace
MACHAČ, Miloš, MACHAČOVÁ, Helena, HOSKOVEC, Jiří. Emoce a výkonnost.2. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 283 s. SC4MK_PsHg Psychohygiena
MACHKOVÁ, Eva. Dramatická hra jako prostředek socializace dítěte [rukopis].1997. 102 s. VV1ZK_VHT1 Výtvarná hra a tvořivost
MALINA, Jaroslav, MALINOVÁ, Renata. Obdivuhodný člověk : úvahy o lidské tvořivosti. Ostrava : Profil, 1991. ISBN 8070340428. PSY492 Tvořivost a inovace
MALINA, Jaroslav. O tvořivosti ve vědě, politice a umění. Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 1993. 296 s. ISBN 8085834014 (3. sv.). ISBN 8090130577 (soubor). PSY492 Tvořivost a inovace
MAREŠ, Jiří., KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Komunikace ve škole. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1995. 210 s. ISBN 8021010703. ZS1BP_KD Komunikační dovednosti, SZ7BP_KOM2 Komunikativní dovednosti II, CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika, SZ7BP_KOM3 Komunikativní dovednosti III
MARTINCOVÁ, Olga [et. al. ]. Nová slova v češtině : slovník neologizmů. 1. vyd. Praha : Academia, 1998. 356 s. ISBN 8020006400. CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
MARTINCOVÁ, Olga [et. al. ]. Nová slova v češtině : slovník neologizmů. 2. 1. vyd. Praha : Academia, 2004. 568 s. ISBN 8020011684. CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
MAŘÍKOVÁ, Marie. Rétorika : manuál komunikačních dovedností. 3. vyd. Praha : Professional publishing, 2002. 152 s. ISBN 8086419312. bk504 Kultura projevu, Pd1BP_TMP Technika mluveného projevu, ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty), RJ_42 Rétorika
MASARYK, Tomáš Garrigue. Jak pracovat? : přednášky z roku 1898. 8. kn. vyd. Praha : JK, 1990. 84 s. ISBN 8090009506. SC4MK_PsHg Psychohygiena
MATĚJKA, Marek, VIDLAŘ, Pavel. Vše o přijímacím pohovoru : jak poznat druhou stranu. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2007. 213 s. ISBN 9788024719726. MKV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností, MPV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
MAYEROVÁ, Marie, BUREŠ, Zbyněk, RŮŽIČKA, Jiří. Psychologie v ekonomické praxi.2., opr. a rozš. vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. 194 s. ISBN 8070823437. MPPR091 Psychologie práce a organizace
MEDZIHORSKÝ, Štefan. Asertivita. 1. vyd. Praha : Elfa, 1991. 75 s. ISBN 8090019714. MKV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
MENTZEL, Wolfgang. Rozhovory se spolupracovníky. Praha : Grada, 2004. 106 s. ISBN 8024704080. MKV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností, MPV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
MÍČEK, Libor. Duševní hygiena. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986.  PB32PB48 Psychohygiena, SC4MK_PsHg Psychohygiena, SV4MP_PSHG Psychohygiena
MÍČEK, Libor. Sebevýchova a duševní zdraví. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988.  SC4MK_PsHg Psychohygiena, SV4MP_PSHG Psychohygiena
MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 2003. 361 s. ISBN 8024706504. VIKBB19 Jazyková kultura, ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
MINÁŘOVÁ, Eva. Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Díl III., Slohové vyučování. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, c1994. 44 s. ISBN 8021010061. UZCJA070 Tvůrčí psaní pro magisterské studium učitelské
MISTRÍK, Jozef. Rétorika. 3. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 207 s.  RJ_42 Rétorika
MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění.Olomouc : Votobia, 1999. 269 s. ISBN 8071983519. VV1ZK_VHT1 Výtvarná hra a tvořivost
NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. 1. vyd. Praha : Academia, 1997. 270 s. ISBN 8020005927. nk935 Motivace a výkon
NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 171 s. ISBN 8024707381. ZS1BP_KD Komunikační dovednosti
NÖLLKE, Matthias. Naučte se myslet kreativně : kreativní techniky pro váš úspěch v praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 107 s. ISBN 8024715198  VIKBB24 Kreativní workshop
NOVÁČKOVÁ, Jana. Mýty ve vzdělávání : o škodlivosti některých zaběhaných představ o učení, škole a výchově a cestách, jak je překonat. 3. aktualiz. vyd. Kroměříž : Spirála, 2006. 48 s. ISBN 8090187382. SZ7BP_KOM2 Komunikativní dovednosti II, SZ7BP_KOM3 Komunikativní dovednosti III
NOVÁK, Tomáš. KUDLÁČKOVÁ, Yveta. Asertivní žena. 2., dopl. vyd. Praha : Grada, 2002. 120 s. ISBN 8024704536. PB32JB73 Výcvik komunikace zaměřený na techniky asertivity
NOVÁK, Tomáš., POKORNÁ, Alžběta. Asertivita jako lék v profesních a mezilidských vztazích. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. 118 s. ISBN 807179354X. MKV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností, PB32JB73 Výcvik komunikace zaměřený na techniky asertivity
NYKL, Ladislav, MOTSCHNIG, Renate. Personzentrierter Ansatz nach Carl Rogers : Erfahrungen und Sichtweisen der Studierenden in Brünn und Wien.Wien : Herausgeber, 2006. 143 s. ISBN 3200006870. PV206 Communication and Soft Skills 
NYKL, Ladislav. Pozvání do rogersovské psychologie : přístup zaměřený na člověka. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2004. 137 s. ISBN 8086598691. PV206 Communication and Soft Skills, PV209 Person Centered Communication
O'BRIEN, Paddy. Pozitivní řízení : asertivita pro manažery.3. vyd. Praha : Management Press, 2003. 212 s. ISBN 8072610775. MKV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností, MPV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
PAYNE, Malcolm. Teamwork in multiprofessional care. 1st pub. Houndmills : Macmillan Press, 2000. 268 s. ISBN 0333729773. VIKBB08 Trénink týmové spolupráce a sociálních dovedností
PAYNE, Vivette. Teambuilding workshop : trénink týmových dovedností. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2007. 339 s. ISBN 9788025115886. bk503 Teamové dovednosti, bp503 Teamové dovednosti
PEASE, Allan. Řeč těla : jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 137 s. ISBN 8071785822. VIKBB19 Jazyková kultura, ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
PEŘINOVÁ, Marta, BROŽOVÁ, Vlasta. Kreslíme, malujeme, modelujeme .... 1.vyd. Praha : Fortuna, 1994. 174 s. ISBN 8071680184. MSBP_VHT Hra v životě dítěte 2 (výtvarná hra a tvořivost)
PEŠOVÁ, Marie. Rétorika : umění mluvit a jednat s lidmi. Brno : Cerm, 1998. 14 s. ISBN 8072040766. RJ_42 Rétorika
PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 5. vyd. Praha : Portál, c2008. 380 s. ISBN 9788073674274. SZ7BP_KOM2 Komunikativní dovednosti II, SZ7BP_KOM3 Komunikativní dovednosti III
PIŠTĚLÁKOVÁ, Zdeňka. Manažerské minimum : řízení lidských zdrojů. 1. část, Moderní management. Zdenka Pištěláková. 2. rozšíř. vyd. Brno : [Vlastním nákladem], 1997. 59 s. MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů
PLAMÍNEK, Jiří. Řešení konfliktů a umění rozhodovat.1. vyd. Praha : Argo, 1994. 198 s. ISBN 8085794144. PSY201 Řešení konfliktů
PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management : vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. 1. vyd. Praha : Argo, 2000. 328 s. ISBN 8072032585. VIKBA22 Řízení organizací
PLAMÍNEK, Jiří. Teorie vitality : cesta od managementu k leadershipu. 1. vyd. Praha : Alfa Publishing, 2006. 164 s. ISBN 8086851362. VIKBA22 Řízení organizací
PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2008. 204 s. ISBN 9788024724485. VIKBA22 Řízení organizací, bk503 Teamové dovednosti, bp503 Teamové dovednosti
POL, Milan., LAZAROVÁ, Bohumíra. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy : řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. 1. vyd. Praha : Agentura Strom, 1999. 78 s. ISBN 8086106071. PGSM02 Vedení lidí
POPPER, Karl R. Logika vědeckého bádání. 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 1997. 617 s. ISBN 8086005453. PSY492 Tvořivost a inovace
POWELL, Mark. Presenting in English : how to give successful presentations. Boston : Thomson, 200. 128 s. ISBN 1899396306. MPJ_PJPS Presentation Skills
PRAŠKO, Ján, PRAŠKOVÁ, Hana. Proti stresu krok za krokem. 1. vyd. Praha : Grada, 2001. 167 s. ISBN 8024700689. SC4MK_PsHg Psychohygiena
PRAŠKO, Ján, PRAŠKOVÁ, Hana. Trápí vás nadměrný stud : aneb jak překonat sociální fóbii. 1. vyd. Praha : Grada, 1999. 242 s. ISBN 8071697338. ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
Recitujeme : repertoárový sborník pro dětský přednes. 2. Praha : Albatros, 1980. Pd1BP_TMP Technika mluveného projevu
Recitujeme : repertoárový sborník pro kolektivní a sólový dětský předne. Praha : Albatros, 1977. Pd1BP_TMP Technika mluveného projevu
RICO, Gabriele L. Writing the natural way : using right-brain techniques to release your expressive powers. Gabriele Rico. Rev. ed. New York : Tarcher/Putnam, c2000. xix, 262 s. ISBN 0874779618. CJBD25 Tvůrčí psaní
ROGERS, Carl R. Carl Rogers on encounter groups. 1st ed. New York : Harper & Row, 1970. 172 p. PV206 Communication and Soft Skills, PV209 Person Centered Communication
ROGERS, Carl R. On becoming a person : a therapist's view of psychotherapy.London : Constable & company limited, c1967. 420 s. ISBN 0-09-460440-1. PV206 Communication and Soft Skills 
ROGERS, Carl R. Způsob bytí : klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. 292 s. ISBN 8071782335. SV4MP_PPHG Praktická psychohygiena, PV209 Person Centered Communication
ROGERS, Carl Ransom. Freedom to learn for the 80's.Columbus : Charles E. Merrill publishing company, c1983. 312 s. ISBN 0675200121. PV206 Communication and Soft Skills, PV209 Person Centered Communication
RYBACK, David. Putting emotional intelligence to work : successful leadership is more than IQ. Boston : Butterworth-Heinemann, c1998. 233 s. ISBN 0750699566. PV209 Person Centered Communication, PV206 Communication and Soft Skills 
ŘEHULKA, Evžen, ŘEHULKOVÁ, Oliva. Učitelé a zdraví. 1 - 5. Brno : Pavel Křepela.  SC4MK_PsHg Psychohygiena
ŘEHULKA, Evžen. Psychohygienické otázky pedagogické psychologie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 92 s. SC4MK_PsHg Psychohygiena
SELYE, Hans. Život a stres.Bratislava : Obzor, 1966. UZPGJ51B90 Psychohygiena, UZPG51B90 Psychohygiena, PG51B90 Psychohygiena, PB32PB48 Psychohygiena
SCHARLAU, Christine. Techniky vedení rozhovoru : zdokonalte své komunikační dovednosti. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 205 s. ISBN 9788024722344. VIKBB19 Jazyková kultura
SCHEIN, Edgar H. Psychologie organizace.1. vyd. Praha : Orbis, 1969. 161 s.  PSA_026 Psychologie práce a organizace I
SCHILLER, Pam. Hry pro rozvoj dětského mozku. 1. vyd. Praha : Portál, 2004. 126 s. ISBN 8071789054. MSBP_JKKD Jazyková kultura a komunikativní dovednosti
SISKIND, Barry. Čmeláci přece nemohou létat : sedm strategií správného rozhodování a řešení problémů. 1. vyd. Praha : Management Press, 2003. 119 s. ISBN 8072610910. PSY492 Tvořivost a inovace
SKOKAN, Karel. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. 1. vyd. Ostrava : Repronis, 2004. 159 s. ISBN 8073290596. MPR_IPRO Inovační procesy MKR_IPRO Inovační procesy
SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti : člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opr. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2004. 523 s. ISBN 8086598659. PB32PB48 Psychohygiena
SOVÁK, Miloš, HÁLA, Bohuslav. Hlas, řeč, sluch : základy fonetiky a logopedie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1962. 327 s. MSBP_JKKD Jazyková kultura a komunikativní dovednosti
STANĚK, Vladimír. Jak psát správně čárky : průvodce interpunkcí pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha : Fortuna, 1997. 85 s. ISBN 8071684732. CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
STERNBERG, Robert J.  Kognitivní psychologie. 1. vyd.Praha : Portál, 2002. 636 s. ISBN 8071783765. PSY492 Tvořivost a inovace, PSY155 Základy psychologie tvořivosti
STERNBERG, Robert J. Úspěšná inteligence : jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci. 1. vyd. Praha : Grada, 2001. 208 s. ISBN 8024701200. PSY492 Tvořivost a inovace
STRAHL, Vlastimil. Klíč k výslovnosti cizích vlastních jmen v češtině : podle původních jazykových pramenů a prací českých lingvistů.1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 150 s. ISBN 8071849812. CJBB38 Rétorika, ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty), PG12B26 Rétorika
STYBLÍK, V. [et al.] Základní mluvnice českého jazyka.1. vyd. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004. 243 s. ISBN 8072350188. CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
SVATOŠ, Tomáš, KOTKOVÁ, Věra. Sociální a pedagogická komunikace : ukázky teorie a praktická cvičení.Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. 172 s. ISBN 8070417943. CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
SVOBODOVÁ, Jana. Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. 1.vyd. Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava, 2000. 148 s. ISBN 8070421754. CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
SVOBODOVÁ, Marie. Mluv, mluv… zajímáš mě : praktický průvodce mluveným projevem. Marie Svobodová. 1. vyd. Praha : Pragoeduca, 2002. 145 s. ISBN 8073100053. ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty)
SZYMANEK, Krzysztof. Umění argumentace : terminologický slovník. 1. čes. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. 392 s. ISBN 8024406993. CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 8020007555. GP3MP_TPVP Tvůrčí psaní a vědecká práce
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk., MERTIN, Václav. Hry pomáhají s problémy. 2. vyd. Praha : Portál, 2000. 159 s. ISBN 8071784087. MSBP_JKKD Jazyková kultura a komunikativní dovednosti, ZS1BK_KD Komunikační dovednosti
ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli.2., rozš. vyd. Praha : Grada, 2006. 130 s. ISBN 8024717042 VIKBB19 Jazyková kultura, bk504 Kultura projevu, ZUR270 Verbální a neverbální komunikace (Vybrané kapitoly pro žurnalisty), RJ_42 Rétorika
ŠPALKOVÁ, Dagmar. Personální management. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 120 s. ISBN 8021035021. MKH_RLIZ Řízení lidských zdrojů, MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů
ŠTIKAR, Jiří [et al.].  Metody psychologie práce a organizace. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 188 s. ISBN 802460048X. PSA_026 Psychologie práce a organizace I
ŠTIKAR, Jiří [et al.]. Psychologie ve světě práce. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 8024604485. PSA_026 Psychologie práce a organizace I
ŠTIKAR, Jiří [et al.]. Základy psychologie práce a organizace.Praha : Karolinum, 1998. 203 s. ISBN 8071840912. PSA_026 Psychologie práce a organizace I
ŠULEŘ, Oldřich. Zvládáte své manažerské role?. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2002. 187 s. ISBN 8072267027. MKV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
ŠVANCARA, Josef. Emoce, motivace, volní procesy : studijní příručka k předmětu Obecná psychologie II (prožívání, jednání).Brno : Psychologický ústav FF MU, c2003. 140 s. ISBN 808663311X. nk935 Motivace a výkon
ŠVANDOVÁ, Blažena., JELÍNEK, Milan. Argumentace a umění komunikovat. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 327 s. ISBN 8021021861. CJ2RC_JRe Rétorika, OV2MP_VA Výchova k argumentaci, CS2RC_JRe Rétorika, CJBB38 Rétorika, PG12B26 Rétorika
TRNKA, Jan. Sociální komunikace a rétorika. 1. vyd. Praha : Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2005 250 s. ISBN 808685504X. RJ_42 Rétorika
TRNKA, Jan. Soudobá rétorika (pro ekonomy). 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. 139 s. ISBN 807079464X. RJ_42 Rétorika
TRTÍLKOVÁ, Hana. Výkonová motivace u dětí a její vybrané determinanty 1995. 69 s. nk935 Motivace a výkon
TUBBS, Stewart L., MOSS, Sylvia. Human communication. New York : McGraw-Hill, c1991.  490 s. ISBN 0-07-065404-2. PSY220 Communication and presentation skills
Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole : sborník příspěvků z mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 21. až 23. října 2005 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2005. 184 s. ISBN 8072391828 UZCJA070 Tvůrčí psaní pro magisterské studium učitelské
ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe. 3. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. ISBN 8086429369.  SV4MP_PPHG Praktická psychohygiena
URBAN, Dieter. Emocionální inteligence : šance pro nekonvenční myšlení a alternativní rozhodování. 1. vyd. Praha : Management Press, 1998. 190 s. ISBN 8085943794. PSY492 Tvořivost a inovace
VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. 1. vyd. Kladno : Aisis, c2006. 226 s. ISBN 802394908X. PB22PB32 Osobnostní průprava ve skupině
VALENTA, Josef. Učit se být : témata a praktické metody pro osobnostní a sociální výchovu na ZŠ a SŠ. Josef Valenta. 1. vyd. Praha : Agentura Strom, 2000. 95 s. ISBN 808610608X. ZS1BK_KD Komunikační dovednosti, VIKBB07 Techniky osobnostně sociálního výcviku, ZS1BP_KD Komunikační dovednosti
VODÁČEK, Leo., VODÁČKOVÁ, Oľga. Management : teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozš. vyd. Praha : Management Press, 2001. 314 s. ISBN 8072610414. VIKBA22 Řízení organizací
VOJÁČEK, Karel. Autogenní trénink.1. vyd. Praha : Avicenum, 1988. 201 s. SC4MK_PsHg Psychohygiena
VOPEL, Klaus W. Skupinové hry pro život 1 : zařazení do skupiny, kontakt, smyslové vnímání, přátelství, sebevědomí : pro děti od 6 do 12 let. 1. vyd. Praha : Portál, 2007 138 s. ISBN 9788073672867. ZS1BK_KD Komunikační dovednosti
VOPEL, Klaus W. Skupinové hry pro život 2 : uvolnění napětí, zvědavost, učení, komunikace, vztahy : pro děti od 6 do 12 let. 1. vyd. Praha : Portál, 2008 133 s. ISBN 9788073673529. ZS1BK_KD Komunikační dovednosti
VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 2. vyd. Praha : Portál, 2009. 319 s. ISBN 9788073673871. bk504 Kultura projevu
WIEKE, Thomas. Rétorika v praxi : hovořit je umění, zásady působivého projevu, efektivní komunikace. 1. vyd. Čestlice : Rebo Productions, 2005. 205 s. ISBN 8072344188. RJ_42 Rétorika
ZAHRÁDKOVÁ, Eva. Teambuilding : cesta k efektivní spolupráci. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. 173 s. ISBN 8073670429. bk503 Teamové dovednosti, bp503 Teamové dovednosti
ZEMAN, Vladimír, MÍČEK, Libor. Učitel a stres. 2. rozš. vyd. Opava : Vade Mecum, 1997. 195 s. ISBN 8086041255. UZPGJ51B90 Psychohygiena, UZPG51B90 Psychohygiena, PG51B90 Psychohygiena, PB32PB48 Psychohygiena, SV4MP_PSHG Psychohygiena
ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. 1. Vyd. Brno : Computer Press, 2004. 315 s, il. +, 1 CD-ROM. ISBN 8025104575. PSY492 Tvořivost a inovace

nahoru »