ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Emoční inteligence

Komunikační dovednosti

Prezentační dovednosti

Schopnosti spolupráce

Řešení problémů a konfliktů

Inovativní schopnosti

Řídící a vůdčí schopnosti

Time management

Schopnosti sebeřízení

 

Inovativní schopnosti


Bez inovativních schopností by nebylo pokroku. Inovace neznamená vždy úplně nový nápad, často se jedná o efektivní vylepšení nebo třeba i malou změnu, která přinese velký zisk. K inovacím se přichází většinou kreativními způsoby.

V souvislosti s inovacemi se mluví o pravé hemisféře mozku, ve které vznikají nápady, náměty, ideje atp. V současné tržní etapě je potřeba zapojení pravé hemisféry u všech pracovníků, i těch, kteří pracují manuálně. Konkurence asijských zemí, ve kterých jde vše díky levné pracovní síle vyrobit levněji, působí tak, že je potřeba v našich podmínkách přicházet s novými nápady, myšlenkami a inovacemi, které nejdou snadno sériově napodobit v asijských zemích. V tak silně konkurenčním prostředí trhu, jaké je v současnosti, se kreativní a inovativní schopnosti velmi cení. (1)

Daniel H. Pink, definuje tržní prostředí a nutnost zapojení pravé mozkové hemisféry podobně. Upozorňuje na šest klíčových dovedností, důležitých pro úspěch v tomto tržním prostředí, z nichž čtyři se týkají inovací a kreativity. Jsou to Designérství, Vypravěčství, Symfonie a Hravost. (2)


4. 6. 1 Kreativita


Kreativita je schopnost udělat něco jinak nebo přijít s něčím novým, ať již s novým řešením problému, novou metodou či zařízením nebo novým uměleckým objektem či formou. (3) Kreativita je tedy tvořivý přístup k všedním nebo novým věcem.

Většina lidí má ráda jistoty, ale pokud chce člověk jít kupředu, potřebuje nové nápady a ty také uskutečňovat. Tvůrčí aktivita by měla mít dány jasné cíle, bez nich by to byla jen aktivita pro aktivitu a ta je zbytečná. Myšlenky, které nejsou využity, nepřináší žádný efekt. (4) Kreativita tedy neznamená jen vymýšlení nových věcí, ale také uvádění je do reality.

Jak již bylo řečeno u týmové spolupráce, kreativita se vyplatí, pokud jde o větší a náročnější úkoly
a problémy. K rutinním každodenním činnostem se více hodí osvědčený rychlý postup, který je efektivnější než každodenní vymýšlení nových řešení stejného rutinního problému. To samozřejmě neznamená, že se člověk nemá zamýšlet nad správným postupem i u rutinních úkolů, vždy se snaží najít ten nejefektivnější, který si osvojí a poté ho pravidelně provádí.


4. 6. 2 Kreativní techniky


Mezi kreativní techniky patří metaforické myšlení, odklad hodnocení, myšlenkové mapy, kontrolní otázky, morfologická analýza, konfigurační a atributová analýza a další. Ke skupinovým kreativním technikám patří známý brainstorming, synektika, sociodrama, kreativní nástěnka atp. (5)


4. 6. 3 Proč jsou inovativní schopnosti důležité pro studenty?


Bez inovací není vývoj a právě studenti jsou lidé, kteří budou odpovědní za vývoj v následujících letech. Kreativita se jim bude hodit i při studiu. Vyučující jistě ocení nový pohled na problematiku oboru, originální zpracování seminární práce a nejrůznější nápady, které se týkají studovaného oboru. Kreativitu využijí studenti i mimo školu, například při plánování zajímavých akcí s přáteli atp.


Použitá literatura k inovativním schopnostem

(1) [Souček, 2008]
(2) [Pink, 2008]
(3) Creativity. Encyklopedia Britannica [online]. [200?] [cit. 2009-06-13+. Dostupný z WWW:
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/142249/creativity>.
(4) [Souček, 2008: 170 - 189]
(5) Kreativita. TBSD - WQ [online]. 2005 [cit. 2009-06-13+. Dostupný z WWW:
<http://tbsd-eq.wz.cz/kreativita/index.php>. Na stránkách naleznete i popis jednotlivých technik.


Seznam použité literatury s kompletními citacemi naleznete zde.