ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Kariérní centrum MU

Poradenské centrum MU

Studentoviny

 

 

 

Kariérní centrum MU


Kariérní centrum MU započalo svou aktivitu v roce 2008 a první kurzy začalo nabízet v jarním semestru 2009. V jeho nabídce byly dva seminární cykly kurzů. Prvním byl „Absolvent na trhu práce aneb buď připraven“ a druhým „Soft skills“, na který se zaměřím v následujících řádcích. Seminární cyklus „Soft skills“ byl zaměřen na studenty, kteří si chtěli své odborné vědomosti obohatit o měkké dovednosti. Tyto kurzy byly dle popisu pořadatelů jednodenní, na sobě nezávislé a probíhající převážně zážitkovou formou. (1)

Kariérní centrum MU bude pokračovat ve své činnosti i v následujícím období.

Více o Kariérním centru MU se dočtete v rozhovoru s paní Račkovou, která je vedoucí Kariérního centra MU.


Kurzy, které pořádá Kariérní centrum MU (2):

 • Asertivita
 • Asertivita II
 • Body language - když slova nestačí
 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Řešení konfliktů
 • Stress management
 • Time management, kreativita (3)
 • Týmová práce / minioutdoor
 • Týmová spolupráce II: motivace & leadershipRozhovor s p. Račkovou z Kariérního centra MU ze dne 2. 6. 2009


1. Myslíte si, že Vaše kurzy ovlivňují uplatnitelnost studentů nebo absolventů MU na trhu práce?

 • Věřím, že ano. Jejich přidanou hodnotou je absence „vaty“, účastníci se tedy dozvídají to podstatné a opravdu důležité. Lektoři jsou lidé z praxe, ti co kurzy podobného typu školí profesionálně. Takoví lidé je dokážou připravit na situace, se kterými se setkají na trhu práce.


2. Myslíte si, že mají kurzy dostatečnou propagaci? Kolik procent studentů o nich podle Vás ví?

 • Propagace by mohla být i větší, ale myslím si, že je v současnosti dostatečná. Prezentujeme se na našem webu, na Vývěsce IS MU a pomocí plakátů, které jsou rozvěšeny na všech fakultách. Máme
  i registrované studenty, kterým pomocí e-mailů rozesíláme naši nabídku.


3. Máte nějaké reakce na to, jak se na absolvování těchto kurzů koukají budoucí zaměstnavatelé? (Zaznamenali jste již nějakou reakci, pokud ano, tak jakou?)

 • Reakce máme, jelikož hovoříme s lidmi z praxe, tedy i se zaměstnavateli. Absolventi mají většinou velmi dobré znalosti, ale selhávají při komunikaci s kolegy, začleňování mezi ně a zaostávají v měkkých dovednostech. I když je Masarykova Univerzita hodnocena v této oblasti lépe než jiné univerzity, i přesto se zaměstnavatelům zdá rozvoj této oblasti u studentů velmi potřebný a líbí se jim naše práce.


4. V čem si myslíte, že mohou účastníkům Vaše kurzy pomoci?

 • V orientaci na trhu práce, ale i v sobě samém. Studenti si mohou uvědomit, co už umí a na čem je potřeba ještě zapracovat. Také mohou objevit směr, kterým chtějí jít a přestanou dělat aktivity, které k němu nevedou a zbytečně je okrádají o čas a energii. Naučí se v nich, jak předávat
  a prezentovat své znalosti a zkušenosti. Toto jim přináší jistou konkurenční výhodu na trhu práce. Samozřejmě po tom i znalosti a zkušenosti z jednotlivých tematicky zaměřených kurzů.


5. Od čeho se odvíjí připravovaná nabídka kurzů (poptávka trhu atp.)?

 • Odvíjí se od toho, co dle odborné veřejnosti a zaměstnavatelů, studenti postrádají nebo jim může značnou mírou pomoci nejen na trhu práce, ale i při studiu na vysoké škole.


6. O jaké kurzy je největší zájem?

 • Assessment centra, studenti jsou z nich nadšení. Jsou rádi za možnost vyzkoušet si Assessment centrum nanečisto.


7. Jaké máte ohlasy na kurzy?

 • Studenti na konci každého kurzu vyplňují krátkou zpětnou vazbu, podle které poté přizpůsobujeme
  a upravujeme naši nabídku. Dle ohlasů soudím, že jsou studenti s kurzy velmi spokojení.


8. Jak jsou vybírání lektoři, jak je zajištěna jejich profesní kvalita?

 • Kvalita lektorů je pro nás velice důležitá, proto na pozice lektorů vybíráme profesionály z praxe. Naši lektoři jsou lidé z personálních agentur a profesionální lektoři s několikaletou praxí. Lektory vybíráme na základě více kritérií, hlavně však podle jejich kvality, odbornosti, délky praxe a také referencí.


9. Plánujete kurzy zpoplatnit?

 • Možná by bylo lepší kurzy zpoplatnit alespoň symbolickou částkou. Studenti by si pak kurzů více vážili a nedocházeli by k případům, byť ojedinělým, že se student přihlásí na kurz a pak se nedostaví, čímž ubere možnost zúčastnit se kurzu někomu, kdo by o něj měl opravdu zájem. Přesto minimálně pro tento a budoucí rok budou kurzy pro studenty zdarma.


10. Co připravujete v oblasti soft skills v budoucnu?

 • Chceme zachovat kurzy, které jsou a dobře fungují a dále je rozšiřovat.


11. Jak dále může kariérní centrum pomoci v osobnostním rozvoji u studentů MU?

 • Studentům nabízíme mimo kurzů i individuální kariérní poradenství, v rámci kterého mají možnost s personálním poradcem prodiskutovat své CV nebo určit směr, kterému se chtějí v budoucnu věnovat atp., dle přání a potřeb studenta. Také jsme začali připravovat v časopise MUNI kariérní poradnu, ve které nám již vyšel článek o tom, jak napsat správně životopis.


12. Probíhá u Vás nějaký monitoring, jak jsou připraveni absolventi na trh práce v oblasti soft skills?

 • V současnosti probíhá průzkum mezi doktorandy. Sledujeme například, kde vidí svou uplatnitelnost, zda v akademické či podnikatelské sféře, zda potřebují služby Kariérního centra, pokud ano, tak jaké atp.


13. Jak podle Vás nahlížejí budoucí zaměstnavatelé na certifikáty z kurzů pořádaných Kariérním centrem.

 • Certifikát z kurzu je pro ně pozitivum, je to taková hudba, kterou zaměstnavatelé rádi slyší, ale studenti by měli stavět především na znalostech a zkušenostech, které si z kurzů odnesou.

 

Použitá literatura a poznámky ke Kariérnímu centru MU

(1) Semináře – základní informace. Kariérní centrum Masarykovy univerzity [online]. 2008 [cit. 2009-06-20]. Dostupný z WWW: <http://www.kariera.muni.cz/cz/pro-studenty/seminare_uvod>.
(2) Archiv pořádaných seminářů. Kariérní centrum Masarykovy univerzity [online]. 2008 [cit. 2009-06-20]. Dostupný z WWW: <http://www.kariera.muni.cz/cz/pro-studenty/seminare_archiv>.
(3) Pořádáno v rámci druhého seminární cyklu Kariérního centra - "Absolvent na trhu práce aneb buď připraven", ale dle mého názoru je vhodné ho zařadit mezi soupis kurzů soft skills, které pořádalo Kariérní centrum MU.


Seznam použité literatury s kompletními citacemi naleznete zde.