ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Kariérní centrum MU

Poradenské centrum MU

Studentoviny

 

 

 

Kurzy soft skills na MU

Kurzy soft skills pořádané Masarykovou univerzitou nabízejí jedinečnou možnost získat během pár hodin praktický vhled do jednotlivých oblastí soft skills. Studenti si mohou své soft skills procvičit pod vedením lektora, který je profesionálem ve svém oboru. Kurzy jsou dotovány z různých grantů, tudíž jsou pro studenty zdarma.

Kurzy jsou vedeny profesionálními lektory, kteří se školení takovýchto kurzů věnují. Lektoři jsou vybíráni především na základě referencí a odborných zkušeností. Tímto je zajištěna opravdová kvalita těchto kurzů.

Jak vyplývá z rozhovorů s paní Račkovou a paní Karmazínovou, jsou tyto kurzy velmi kladně přijímány studenty, kteří je vyhledávají a navštěvují je. Také z rozhovorů se zaměstnavateli je patrné, že tyto kurzy jsou pro studenty potřebné a je dobře, že se takovéto činnosti Masarykova univerzita věnuje.

Velkým přínosem těchto kurzů je, že mohou pomoci studentům ujasnit jejich cíle a pomáhají jim zvolit si směr, kterému se chtějí v budoucnu profesionálně věnovat. Zanedbatelné není ani seznamování se s lidmi z jiných oborů, což studentům pomáhá rozšiřovat síť kontaktů a přátel.

Obě centra nabízejí, kromě kurzů soft skills, i další služby, které mohou pomoci v rozvoji studentů.
Kurzy soft skills Kariérního centra MU a Poradenského centra MU budou pokračovat i v příštím školním roce.