ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Všechna literatura

Dle zaměření

 

 

 

 

 

Literatura v knihovnách MU


V knihách, které se zabývají soft skills, se dají nalézt nejen teorie, ale často i praktické rady. Obojí může přispět k rozvoji měkkých dovedností studentů. Proto byla i literatura zařazena mezi možnosti rozvoje soft skills na MU.

Cílem této části práce bylo vybrat vhodnou literaturu s tematikou soft skills, která by se dala považovat za doporučenou. Zvolila jsem proto doporučení literatury od vyučujících, které učí předměty, jež se zabývají soft skills. Konkrétně ty předměty, které jsem definovala v kapitole Předměty na MU.


Kritéria, podle kterých byla literatura vybírána

  • Literatura musí být doporučena v sylabech předmětů, které byly definovány v rámci kapitoly Předměty na MU.
  • Literatura musí být k dispozici v některé z knihoven Masarykovy Univerzity

Jiná literatura zařazena nebyla, i když některé důležité knihy mohou chybět.

 

Výsledky vyhledávání

Literaturu jsem hledala v sylabech předmětů, které byly popsány v sekci Předměty na MU. Tuto literaturu jsem porovnávala s knihovním katalogem Aleph Masarykovy Univerzity. Pokud byla kniha nalezena v Alephu, vytvořila jsem její citaci a přidala ji na seznam doporučených knih.

Citace jsou dělány na základě informací z Alephu, proto pokud nebyl záznam úplný, není úplná ani citace.

Celkem jsem nalezla 253 unikátních knih.

Podobně jako u předmětů, nejvíce zastoupenými skupinami byly komunikační dovednosti, inovativní schopnosti, řídící a vůdčí schopnosti a schopnosti vedení sama sebe.

Literaturu si můžete prohlížet buď jako celý seznam literatury nebo dle zaměření soft skills. Každá kniha byla přiřazena jen jedné kategorii (s výjimkou emoční inteligence, která prochází celým spektrem soft skills a je tedy obtížně zařaditelná).

Podrobnější informace o kritériích, způsobu a výsledcích vyhledávání naleznete v bakalářské práci na stranách 54 - 55.