ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Emoční inteligence

Komunikační dovednosti

Prezentační dovednosti

Schopnosti spolupráce

Řešení problémů a konfliktů

Inovativní schopnosti

Řídící a vůdčí schopnosti

Time management

Schopnosti sebeřízení

 

Popis soft skills


V této části definuji jednotlivé soft skills na základě přečtené literatury. Podkladem pro definovanou šíři soft skills mi byl prvotní rozbor literatury, kdy jsem rozborem čtyř knih stanovila devět kategorií soft skills, které na stránkách popisuji. Soft skills, které jsou vytyčené jako základní a důležité ve zmíněných prvotních čtyřech knihách se podobají nebo překrývají se soft skills, které jsou popisovány i v další literatuře zabývající se soft skills tematikou.

Základními devíti kategoriemi jsou: emoční inteligence, komunikační dovednosti, prezentační schopnosti, schopnost spolupráce s druhými lidmi, schopnost řešit problémy a konflikty, time management, inovativní schopnosti, řídící schopnosti a vůdčí schopnosti, a schopnosti vést sám sebe. V těchto kategoriích jsou popsané jednotlivé schopnosti, které se do nich řadí.

Soft skills se mezi sebou navzájem propojují a více či méně spolu souvisí, proto rozdělení jednotlivých soft skills do kapitol je především za účelem přehlednosti.

Cílem kapitol není podat vyčerpávající popis soft skills, ale definovat základní měkké dovednosti
a vymezit oblast problematiky soft skills pro potřeby praktické části této práce.

Na konci každé kapitoly je podkapitola: Proč je „konkrétní dovednost“ potřebná pro studenty. V této kapitole se na základě svých zkušeností a přečtené literatury snažím popsat, proč je ta konkrétní dovednost pro studenty potřebná a proč by se jí vůbec měli zabývat.