ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Kariérní centrum MU

Poradenské centrum MU

Studentoviny

 

 

 

Poradenské centrum MU


Kurzy soft skills se v Poradenském centru MU konají od roku 2006 do současnosti. V roce 2009 jsou tyto aktivity finančně podpořeny Rozvojovým projektem MŠMT, s názvem Poradenství pro uchazeče
a studenty. (1)

Novinkou v aktivitách Poradenského centra pro příští školní rok je koučování pro studenty. Koučování může přispět k dalšímu rozvoji studentů nejen v měkkých dovednostech.

Více o Poradenském centru MU se dočtete v rozhovoru s paní Karmazínovou, která je vedoucí Poradenského centra MU.


Některé kurzy, které pořádá Poradenské centrum MU (2):

 • Emoční inteligence
 • Jak (to) spolu komunikujeme aneb poznejte svou komunikaci
 • Jak vystupovat před publikem
 • K čemu může být dobrá asertivita?
 • Klíčové role v týmu
 • Komunikace a vlastní sebeobraz
 • Konflikty...a co s nimi
 • Kreativita
 • Kurz relaxačních technik a zvládání stresu
 • Odkládám, odkládáš, odkládáme...
 • Poznejte své role v týmu
 • Prezentační dovednosti
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Rozvoj týmové spolupráce (?)
 • Řešení konfliktních situací
 • Sebeprezentační dovednosti aneb Umíte (se) "prodat"?
 • Time management
 • Trénink asertivního jednání
 • Útočí-li stres

 

Rozhovor s p. Karmazínovou z Poradenského centra MU ze dne 2. 3. 2009


1. Myslíte si, že tyto kurzy (3) ovlivňují uplatnitelnost studentů nebo absolventů MU na trhu práce?

 • Účastí v kurzech se studenti zdokonalí v dovednostech, které uplatní jak při orientaci na trhu práce, tak i při samotném hledání práce. Rozšiřují své kompetence a díky tomu i jistotu. V diskuzi na kurzu se může objevit pro účastníky nové téma, tím získávají nový pohled na věc i širší rozhled.


2. Myslíte si, že mají kurzy dostatečnou propagaci? Kolik procent studentů o nich podle Vás ví?

 • Na tuto otázku nedovedu přesně odpovědět, to byste se musela zeptat studentů přímo. Letáky na jednotlivé kurzy neroznášíme. Jsou typy kurzů, kdy zájem studentů přesahuje kapacitu kurzu. Vzhledem ke kapacitě kurzů a počtu kurzů, které můžeme uspořádat, letákovou kampaň neprovádíme. Z dotazníků, které dáváme po každém kurzu k získání zpětné vazby, vyplývá, že studenti se o kurzech dozvídají z Vývěsky na ISu.


3. Máte nějaké reakce na to, jak absolvování těchto hodnotí budoucí zaměstnavatelé? (Zaznamenali jste již nějakou reakci, pokud ano, tak jakou?)

 • Přímou reakci nemáme, zaměstnavatelé hodnotí studenty jako vcelku dobře připravené na svoji specializaci, jako nedostatečné jsou zaměstnavateli hodnoceny např.: umění jednat s lidmi, komunikační schopnosti, týmová práce, schopnost rozhodovat se a nést zodpovědnost, metody řízení lidí, kreativita, zaměření na inovace.


4. V čem si myslíte, že mohou účastníkům Vaše kurzy pomoci?

 • Mohou jim pomoci ujasnit si cíle, ukázat jiný směr v plánování kariéry, mohou zjistit, že stejné problémy jako oni, řeší i jiní studenti.


5. Od čeho se odvíjí připravovaná nabídka kurzů (poptávka trhu atp.)?

 • Výběr témat se váže k výše uvedeným potřebám studentů – absolventů – zaměstnavatelů, záleží
  i na lektorech, se kterými se nám podaří navázat spolupráci, na jejich profesním zaměření. Nyní například připravujeme nový přístup v práci s lidmi – koučování.


6. O jaké kurzy je největší zájem?

 • O všechny kurzy je zájem, nedá se říci, že o některý je větší, spíše rozložení zájmu sledujeme v průběhu akademického roku. Úspěšné kurzy jsou Time management, Řešení konfliktů, stálicí jsou Prezentační a komunikační dovednosti, ráda bych zařadila více programů s tématem kreativita
  a paměť, ale nedaří se mi najít lektory pro tento typ kurzu.


7. Jaké máte ohlasy na kurzy?

 • Po každém kurzu se účastníkům dává vyplnit dotazník, který je pro nás zpětnou vazbou.


8. Jak jsou vybírání lektoři, jak je zajištěna jejich profesní kvalita?

 • Lektory pečlivě vybíráme. Mají vysokoškolské vzdělání, sebezkušenostní/ terapeutický výcvik, certifikáty vztahující se k oboru, zkušenosti s lektorováním. Při výběru lektorů se zaměřujeme na jejich zkušenosti a reference. Lektoři pracují i pro komerční sféru.


9. Plánuje se platba kurzů?

 • Tato myšlenka se zvažuje.


10. Jaké má pokračování projekt studentoviny.cz?

 • Projekt byl financován ze zdrojů MŠMT a bohužel nebyl prodloužen, proto jsou aktivity v rámci studentoviny.cz v současnosti pozastaveny.


11. Je plánován nějaký nový projekt zabývající se soft skills a osobnostním rozvojem? Co se připravuje v budoucnu?

 • Plánujeme koučování pro studenty. Přihlašování je již možné.


12. Jak ještě může poradenské centrum pomoci v osobnostním rozvoji u studentů?

 • Poskytujeme studentům individuální psychologické poradenství.
 • Kromě kurzů zaměřené na soft skills organizujeme sebezkušenostní kurzy.
 • Zajišťujeme síť studentských poradců, kteří pomáhají dalším studentům řešit záležitosti spojené se studiem.
 • Pro studenty, kteří mají zájem nabídnout pro své kolegy – studenty nový program, aktivitu, kurz, zajišťujeme odbornou supervizi.
 • Pro prváky připravujeme dvoudenní informačně seznamovací setkání Prvákoviny, pro studenty organizujeme Hravé odpoledne.
 • Nabízíme Analýzu osobního profilu.

 

Použitá literatura a poznámky k Poradenskému centru MU

(1) Poradenské centrum Masarykovy univerzity [online]. [200-] [cit. 2009-06-21+. Dostupný z WWW: <http://www.rect.muni.cz/pcentrum/index.php>.
(2) Kompletní seznam naleznete na: Semináře. Poradenské centrum Masarykovy univerzity [online]. 2009 [cit. 2009-06-20+. Dostupný z WWW: <http://www.rect.muni.cz/pcentrum/seminare.php?id=2>.
(3) Kurzy soft skills


Seznam použité literatury s kompletními citacemi naleznete zde.