ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Všechny předměty

Dle fakult

Dle zaměření

 

 

Předměty soft skills na MU


Tato sekce se věnuje předmětům, které se zabývají soft skills a jsou vyučovány v rámci Masarykovy univerzity. Předměty byly vybírány na základě několika kritérií, které jsou uvedeny níže. Tyto předměty si mohou zapisovat všichni studenti Masarykovy univerzity jako předměty typu „C“, tedy volitelné předměty.


Kritéria, podle kterých byly předměty vybírány:

  • Předmět se musí primárně věnovat některé z měkkých dovedností.
  • Předměty musí být vypsány pro semestry podzim 2009 a/nebo jaro 2010.
  • Předměty musí být přístupné i pro studenty z jiných mateřských oborů.
  • Předměty musí být vyučovány v českém nebo anglickém jazyce.
  • Předmět musí mít vyplněný sylabus nebo musí být z názvu poznat, že se jedná o předmět zaměřený na soft skills.

Předměty nejsou hodnoceny z hlediska jejich úrovně a kvality. Práce má za cíl představit možné předměty zabývající se primárně soft skills, které si mohou studenti v případě zájmu zapsat jako „C“ předměty. Jejich hodnocení je již nad rámec práce.


Výsledky vyhledávání

Předměty byly vyhledávány v informačním systému Masarykovy univerzity.

Nejvíce předmětů, které se zabývají soft skills, bylo nalezeno na Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě a Ekonomicko-správní fakultě.

Nejvíce předmětů bylo nalezeno v oblasti komunikačních dovedností, schopnostech vést sám sebe, v řídících a vůdčích schopnostech a v inovativních schopnostech. Nebyl nalezen žádný předmět, který by se věnoval Time managementu.

Bylo vyhledáno celkem 62 unikátních předmětů, které lze zapisovat pod 76 kódy. Rozdíl mezi čísly je způsoben tím, že některé předměty se vyučují pod více kódy. Celý seznam předmětů naleznete v sekci Všechny předměty.

Předměty byly rozdělovány do kategorií soft skills, kteréjsou vymezeny sekci Popis soft skills. Některé předměty bylo potřeba zařadit do více kategorií. Pokud jeden předmět patří do dvou kategorií, byl zařazen do obou dvou. Pokud patří do více než dvou kategorií, byl dán do nové kategorie s názvem Vyhovující více než dvěma kategoriím. Předměty nebyly přiřazovány k emoční inteligenci, jelikož prochází celým spektrem soft skills a je tedy obtížně zařaditelná. Předměty dle kategorií naleznete v sekci Předměty dle zaměření.

Podrobnější informace o kritériích, způsobu a výsledcích vyhledávání naleznete v bakalářské práci na stranách 46 - 49.