ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Význam soft skills

Rozvíjení soft skills

Popis soft skills

 

 

Rozvíjení v soft skills u studentů MU


Oblast soft skills se může, obzvlášť pro nezasvěcené osoby, zdát velmi široká. Čím víc člověk do soft skills proniká, tím větší souvislost mezi jednotlivými schopnostmi a dovednostmi vidí. Samozřejmě v některých případech je souvislost velmi patrná, v některých méně.

Pokud si student uvědomí důležitost soft skills pro jeho budoucí kariéru, ale i pro větší kvalitu jeho života, jistě ho napadne řada otázek. Mezi nimi mohou být: „Tohle všechno bych měl ovládat?“, „Odkud mám začít?“, „Kde seženu správné informace?“ nebo „Jak mám trénovat jednotlivé dovednosti?“. Jedním z cílů této bakalářské práce je ukázat, jak studentům může pomoci s rozluštěním výše uvedených otázek Masarykova univerzita. Na následujících řádcích se pokusím stručně odpovědět na všechny čtyři uvedené otázky.


5. 1 „Tohle všechno bych měl ovládat?“


Samozřejmě není nutné mít rozvinuty všechny dovednosti a schopnosti na dokonalé úrovni. Je potřeba zjistit si, které schopnosti a dovednosti jsou klíčové pro oblast, ve které by se chtěl student v budoucnu uplatnit. K tomu mu může pomoci například Kartotéka typových pozic (1), případně inzeráty, které se týkají vyvolené pozice. Důležité je přihlížet i k tomu, jaké schopnosti a dovednosti jsou klíčové pro samotného studenta. Na schopnostech a dovednostech, které chce student doopravdy zlepšit, se mu bude pracovat mnohem lépe, než na těch, které pro něj nejsou tolik důležité. Když již student ví, čemu se chce věnovat, je dobré si udělat plán a stanovit si priority, podle kterých bude postupovat. (2)

Všechny soft skills jde rozvíjet a zlepšovat. Někdo pro ně má větší vlohy, někdo menší, ale pokud se člověk snaží a usilovně na sobě pracuje, může zlepšit všechny své měkké dovednosti.


5. 2 „Odkud mám začít?“


Je dobré se nejprve v oblasti soft skills alespoň trochu zorientovat, proto doporučuji přečíst si nějakou knihu, která se zabývá soft skills obecně. (3) Na základě ní si studenti mohou udělat o soft skills větší přehled a pomůže jim to lépe pochopit souvislosti mezi jednotlivými měkkými dovednostmi.

Pokud bych měla doporučit oblasti soft skills, s kterými je dobré začít, byly by to komunikační dovednosti a time management. Komunikační dovednosti proto, aby studenti začali efektivněji komunikovat s lidmi kolem sebe, dokázali jim naslouchat, byli empatičtí a všímali si lépe neverbálních signálů, které jim druzí poskytují. Díky lepší komunikaci s druhými se může studentům podařit i lépe porozumět sami sobě. Lepší vztahy s lidmi je také mohou motivovat k další práci na rozvoji svých soft skills. Time management je důležitý kvůli uspořádání si svých priorit, díky kterým mohou studenti začít trávit svůj čas smysluplněji. Také se jim může podařit objevit zbytečné nevědomé plýtvání svým časem, který potom mohou využít pro sebe a své cíle.


5. 3 „Kde seženu správné informace?“


Existuje velké množství literatury, která se zabývá soft skills. Je tedy dobré umět si nalézt takovou knihu, která studentovi poskytne ty informace, které potřebuje. Tento krok jsem se snažila studentům usnadnit v této práci. V sekci Literatura je umístěn seznam literatury, která se věnuje nebo se dotýká tématu soft skills. Tuto literaturu doporučují vyučující Masarykovy univerzity, kteří vyučují předměty zabývající se soft skills.

Další možností je zapsat si volitelný předmět (předmět typu „C“), který se věnuje problematice soft skills. Seznam takových předmětů, které nabízí Masarykova univerzita, je umístěn sekci Předměty.

Třetí možností, kterou nabízí Masarykova univerzita, je zúčastnění se prakticky zaměřených kurzů soft skills, jež nabízí Kariérní centrum MU a Poradenské centrum MU. V rámci Kariérního centra MU je možné využít kariérového poradenství, které studentům může pomoci ujasnit si odpovědi na první dvě otázky.


5. 4 „ Jak mám trénovat jednotlivé dovednosti?“


Poté, co student získá přehled o soft skills, a rozhodne se, že je začne rozvíjet, je dobré, když se snaží všechny osvojené teoretické znalosti převádět na praktické situace. Nestačí jen vědět, jak si plánovat čas, důležité je opravdu si sednout a sepsat si cíle a priority a posléze se jimi snažit řídit.

Praktickou průpravu mohou poskytnout i nácvikové situace, které jsou běžnou součástí soft skills kurzů, které pořádá Kariérní centrum MU a Poradenské centrum MU. I některé předměty z nabídky v sekci Předměty jsou orientovány spíše prakticky, tedy na nácvik měkkých dovedností.


Použitá literatura a poznámky k rozvíjení soft skills u studentů MU

(1) Kartotéka typových pozic [online]. c1999-2009 , 19.6.2009 [cit. 2009-06-19]. Dostupný z WWW: <http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/overvw.act>.
(2) O stanovování priorit naleznete více informací v kapitole Time management.
(3) Takovými knihami jsou například: [Peters-Kűhlinger, 2007] nebo [Payne, 1998]


Seznam použité literatury s kompletními citacemi naleznete zde.