ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Význam soft skills

Rozvíjení soft skills

Popis soft skills

 

 

Co jsou soft skills?

„Termín měkké dovednosti znamená, jak dobře se dokážete vypořádat nejen s lidmi a jejich způsoby chování, ale také se sebou samými. Dříve byly měkké dovednosti nazývány sociální kompetence. Tímto pojmem se ještě dnes označují faktory jako jsou spolupráce, komunikace, schopnost zvládat konflikty atd.“ (1)

„Soft skills are communicating, conflict management, human relations, making presentations, negotiating, team building, and other such ability, defined in terms of expected outcomes and not as
a specific method or technique such as statistical analysis.“ (2)

„Soft skills are the underlying principles that trademark a company for professionalism and excellent customer service. They provide differentiation between all the cookie-cutter look-alikes and play a vital role in customer loyalty. In today's working environment, where customers and employees are demanding more, instilling the use of soft skills in your team members is something you simply can't survive without.“ (3)

Výše uvedené definice podávají představu o tom, co soft skills jsou a jak jsou důležité nejen pro uplatnění se na trhu práce.

Jestliže definice shrneme, tak soft skills jsou:

  • dovednosti, které pomáhají pochopit sebe i ostatní,
  • usnadňují a zkvalitňují spolupráci s druhými lidmi,
  • dělí se na konkrétní dovednosti, jako jsou komunikační a prezentační schopnosti, týmová spolupráce, zvládání konfliktů atp.,
  • jsou významné v dnešním pracovním prostředí a zaměstnavatelé je vyžadují.

Výše uvedené znaky soft skills ukazují, že jsou soft skills podstatné. Je tedy potřeba se jimi zabývat ještě před vstupem do zaměstnání, tzn. již na vysokých školách. Samozřejmě ideálně již na základních
a středních školách. (4)

 

Použitá literatura a poznámky k definici soft skills

(1) [Peters-Kűhlinger, 2007: 13]
(2) Soft skill. Business Dictionary.com [online]. 2009 [cit. 2009-06-15]. Dostupný z WWW: <http://www.businessdictionary.com/definition/soft-skill.html>.
(3) NICOLAIDES, Carole. Focus On Soft Skills : A Leadership Wake-up Call. Business Know-How.com [online]. 2002 [cit. 2009-06-15]. Dostupný z WWW: <http://www.businessknowhow.com/growth/softskills.htm>.
(4) To je v dnešní době již reálné díky Rámcovému vzdělávacímu programu, který se dle zákona uskutečňuje na základních školách. Tento zákon zahrnuje i vzdělávání v měkkých dovednostech.


Seznam použité literatury s kompletními citacemi naleznete zde.