ProjektSoft skillsPředměty na MUKurzy na MULiteratura na MU

 

Kariérní centrum MU

Poradenské centrum MU

Studentoviny

 

 

 

Studentoviny


Studentoviny jsou společným projektem MU, MZLU a VUT. V rámci jednoho rozhraní jsou nabízeny soft skills kurzy pořádané výše zmíněnými školami. Tyto kurzy jsou pro studenty těchto škol zdarma.

Plně funkční byl projekt v roce 2008. V roce 2009 v rámci Studentovin byly vypisovány pouze kurzy, pro které bylo potřeba doplnit kapacitu na jednotlivých školách.

V roce 2008 byl projekt finančně podpořen MŠMT. V rámci tohoto projektu proběhlo celkem 84 kurzů, 12 firemních prezentací. Na kurzy se přihlásilo 2 052 studentů, zúčastnilo se 1 484 zájemců a bylo zpracováno 131 osobnostních profilů. (1) Informace o tomto projektu jsem zařadila, jelikož byl unikátní svým rozsahem a stále, i když v mnohem menším rozsahu, funguje.


Mezi kurzy Studentovin se za dobu jeho fungování (2008 – 2009) objevily tyto kurzy (2):

 • Asertivní komunikace
 • Dobrá prezentace není věda
 • Efektivní komunikace a schopnost pracovat v týmu
 • Efektivní vyjednávání
 • Jak vládnete svými slovy?
 • Jak vystupovat před publikem
 • K čemu může být dobrá asertivita?
 • Konflikty ... a co s nimi
 • Kreativita
 • Leadership
 • Moderování porad a schůzek
 • Nebojte se prezentace!
 • Nenechme se stresovat!
 • Odkládám, odkládáš, odkládáme
 • Poznej sám sebe
 • Poznej své role v týmu
 • Prezentační dovednosti
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Řešení konfliktních situací
 • Řešení konfliktů
 • Time management
 • Útočí-li stres
 • Všichni umíme komunikovat, ale...

 

Použitá literatura ke Studentovinám


(1) Téma: Poradenské služby v roce 2008. Studentoviny.cz [online]. 2008 [cit. 2009-06-21+. Dostupný z WWW: <http://www.studentoviny.cz/newsletters/6%20-%20newsletter.html>.
(2) kompletní seznam naleznete na: Kurzy. Studentoviny.cz [online]. 2008 [cit. 2009-06-21+. Dostupný z WWW: <http://www.studentoviny.cz/kurzy>.

Seznam použité literatury s kompletními citacemi naleznete zde.